DAN DUMA

Dan Duma 1 Dan Duma 2 Dan Duma 3 Dan Duma 4

Wayo yasan naki E

Wadata Media and Advocacy Centre · WhatsApp Audio 2021 – 03 – 24 At 11.13.22 AM

Wayo yasan Naki D

Wadata Media and Advocacy Centre · WhatsApp Audio 2021 – 03 – 24 At 11.13.23 AM

Wayo yasan Naki C

Wadata Media and Advocacy Centre · WhatsApp Audio 2021 – 03 – 24 At 11.13.24 AM

Wayo yasan Naki B

Wadata Media and Advocacy Centre · WhatsApp Audio 2021 – 03 – 24 At 11.13.25 AM

Wayo yasan Naki A

Wadata Media and Advocacy Centre · WhatsApp Audio 2021 – 03 – 24 At 11.13.34 AM

CIGABAN AL’UMMAH EPISODE SIX 15 – 5-20 Karkata Tallafin Korona

Wadata Media and Advocacy Centre · CIGABAN AL’UMMAH EPISODE SIX 15 – 5-20 Karkata Tallafin Korona

CIGABAN AL’UMMAH EPISODE SIX 15 – 5-20 Karkata Tallafin Korona (1)

Wadata Media and Advocacy Centre · CIGABAN AL’UMMAH EPISODE SIX 15 – 5-20 Karkata Tallafin Korona…

CIGABAN AL – UMMAH EPI 12 06 – NOVEMBER – 2020

Wadata Media and Advocacy Centre · CIGABAN AL – UMMAH EPI 12 06 – NOVEMBER –…

CIGABAN AL’UMA EPI 13 29 – JANUARY -2021 Zargin Sayar Da Magunguna Awo

Wadata Media and Advocacy Centre · CIGABAN AL’UMA EPI 13 29 – JANUARY -2021 Zargin Sayar…