Wayo yasan naki (Kaduna)5

Wadata Media and Advocacy Centre · Wayo yasan naki (Kaduna)5

Wayo yasan naki (Kaduna)4

Wadata Media and Advocacy Centre · Wayo yasan naki (Kaduna)4

Wayo yasan naki (Kaduna)3

Wadata Media and Advocacy Centre · Wayo yasan naki (Kaduna)3

Wayo yasan naki (Kaduna)2

Wadata Media and Advocacy Centre · Wayo yasan naki (Kaduna)2

Wayo yasan naki (Kaduna)1

Wadata Media and Advocacy Centre · Wayo yasan naki (Kaduna)1

NYOPUO POLICE EXTORTION 5

Wadata Media and Advocacy Centre · NYOPUO POLICE EXTORTION 5

NYOPUO IMMIGRATION 2

Wadata Media and Advocacy Centre · NYOPUO IMMIGRATION 2.MP3

NYOPUO Episode 13 Hot Fm (IMSU INDUCTION)

Wadata Media and Advocacy Centre · NYOPUO Episode 13 Hot Fm (IMSU INDUCTION)

NYOPUO EPI. 14 ( DRAINAGE 2 ) PROG.

Wadata Media and Advocacy Centre · NYOPUO EPI. 14 ( DRAINAGE 2 ) PROG.

Hot Fm Igbo Prog NYOPUO Jingle

Wadata Media and Advocacy Centre · Hot Fm Igbo Prog NYOPUO Jingle